Behandlingar

Förutom allmän tandvård fäster vi stor uppmärksamhet på förebyggande tandvård så att dina tänder hålls friska länge.

Vår klinik erbjuder allmäntandvård av högsta kvalitet som exempelvis:

Undersökning

 

Vid undersökningar ser vi till hela individen. Munhälsan hänger ihop med övriga kroppen och förebyggande munvård är ytterst viktig.

 

 

Tandborttagning

 

Vid vissa tillfällen blir man tvungen att avlägsna en tand. Detta sker genom att på vanligt sätt eller mha operation avlägsna tanden.

 

Visdomständer behöver av olika anledningar ofta tas bort. De flesta har kommit fram så mycket så att de inte behöver opereras bort utan kan tas bort på vanligt sätt.

Kirurgi

 

Olika kirurgiska ingrepp som vi utför på kliniken är tex visdomstandsoperationer, parodontalkirurgi samt implantologi.

 

 

Kron- och brokonstruktioner

 

Protetiska konstruktioner blir aktuella när en tand är mycket skadad eller vid tillfällen när en eller flera tänder saknas. Konstruktioner kan fås i olika material och form och görs oftast i samarbete med en tandtekniker.

 

Porslin är det material som är mest likt tandens emalj. En porslinskrona görs när en tand är så mycket skadad så att man bedömer att en fyllning inte räcker. Det blir alltså starkare än en kompositfyllning.

Rotfyllning

 

En tand kan behöva rotfyllas av olika anledningar. Det vanligaste är att det börjar värka i en tand pga ett djupt hål eller en djup fyllning. Nerven i tanden har blivit inflammerad och då uppkommer smärta.

Lagning/Fyllning

 

Vid tillfälle av hål, frakturer eller andra smådestruktioner av tänder kan tanden byggas upp i olika fyllningsmaterial, tex komposit (plast).

 

 

Tandblekning

 

Tandblekning utförs här på kliniken. Då du överväger en blekning, är det viktigt med en konsultation och undersökning för att klarlägga vilken behandling som är bäst just för dig.

 

Skalfasad

 

Om man vill ändra form, färg eller position på en tand kan skalfasader vara ett alternativ. Detta kan göras direkt på kliniken mha fyllningsmaterial eller i samarbete med en tandtekninker (porslin, som på kliniken sedan cementeras fast).

 

 

Vi samarbetar med duktiga specialister inom alla områden, t.ex. kirurgi, protetik och bettfysiologi.

Tandhygienist

 

Tandhygienister utför bland annat tandstensborttagning, puts och rengöring. Utöver detta får du goda råd och instruktioner för en optimal munhälsa.

 

Rådgivning

 

Hos oss på Greendent tandläkarna får du en utförligt gjord undersökning med tillhörande behandlingsplan. Vid konsultationen får du allmän information om behandlingen. Vi diskuterar igenom dina individuella önskemål och förutsättningar.

 

Vår ambition är att ge dig som patient en total upplevelse av empati, värme och professionalism som genomströmmar en väl genomtänkt patientomsorg.

 

 

 

 

Välkommen till Greendent